[gravityform id=1 title=false description=false ajax=true tabindex=49]
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Målerifirman som värnar om miljön och vår personal

Som målerifirma i Stockholm anser vi att ett stort ansvar vilar hos oss när det kommer till arbetet med att värna om miljön. Vi ser därför till att ha ett miljöriktigt tänkande i alla led när det gäller både färg och färgrelaterade produkter. Vår policy syftar till att minska miljöpåverkan genom att se över vår resursanvändning samt att ständigt se över vilka ytterligare förbättringar vi kan göra. Det finns ett flertal målerifirmor i Stockholm, så med det sagt är vår rekommendation att ta kontakt med flera målerifirmor för att försöka  bilda en uppfattning om de olika firmor du kontaktat.

Vi arbetar med miljön genom att:

  • Utbilda och engagera vår personal så de får en ökad kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor
  • Minimera vår miljöpåverkan i det dagliga arbetet
  • Ställa krav och samarbeta med andra företag
  • Följa utveckling och forskning kring ämnet
  • Se till att miljöfrågorna integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet

Vi arbetar även i en bransch som innehåller en del arbetsmiljörisker. Vi på O.Nybergs Måleri lägger därför stor vikt i att både företaget och dess anställda ska följa de lagar, föreskrifter och normer som ställs på verksamheten. Vi bevakar därför vår arbetsmiljö noga för att eliminera chansen till att nya risker uppstår. Vi är säkra på att trivsel och trygghet på jobbet är grunden till ett väl utfört jobb, därför är det mycket viktigt för oss att våra anställda känner sig trygga hos oss som arbetsgivare.

Det finns ett flertal målerifirmor i Stockholm

Vi jobbar med en öppen attityd gentemot våra anställda för att de genom en ständigt pågående dialog ska kunna utvecklas i sitt arbete. Att ta personligt ansvar när det kommer till hälsa och miljö ser vi som en självklarhet, men också att kunna följa regler, instruktioner och företagets rutiner. Våra anställda måste även kunna uppmärksamma eventuella brister, risker eller hot som kan leda till en försämrad miljö, oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller mot miljön i stort. Ta in offerter från de olika målerifirmor som finns i Stockholm för att sedan i lugn och ro ta ett beslut om vilket målerifirma som känns rätt.

Målare i Stockholm

Vi är målerifirman i Stockholm som arbetar enligt följande led för att uppehålla en hög standard när det gäller miljöfrågor:

Beslut om investeringar eller förändringar i verksamheten ska granskas genom att undersöka dess risker och bedöma konsekvenser tillsammans med de anställda på företaget. Eventuella åtgärder ska därefter vidtas för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga negativa effekter samt minimera riskerna i vårt arbete.

Låt en proffsig målerifirma sköta jobbet och ta hand om dina fönster.

Som en av ledande målerifirmor i Stockholm tar vi oss inte bara ann förnyelse av rum i form av färg och tapet, utan vi förädlar också med hjälp av takmålning och fönstermålning. Att måla om taket kan ge ett helt nytt och fräsch intryck, då du blir av med fula fläckar och färg som börjat släppa. Likaså gäller målning av fönstren. Att måla fönsterkarmar är kanske ingenting man tänker på i första hand, men tänk på att fönster som inte underhålls kan komma att behöva bytas ut helt i framtiden! Det är därför betydligt billigare att ta hand om sina fönster och att underhålla dem. Men att måla om tak och fönster är inte alltid det lättaste. Många obekväma vinklar, höjder och placeringar. Lämna därför över arbetet till oss som ditt främsta måleri i Stockholm - så får du tid och pengar över till annat istället!
Ett prisvärt sätt att förädla

Målerifirman som förespråkar ROT-avdrag i Stockholm

Känns det som att kostnaden i Stockholm för att anlita målerifirmor är allt för högt? Skulle det inte bara vara lättare att ge sig ut själv för att hitta rätt material och färg för att sedan utföra arbetet på egen hand? Nej, faktiskt inte! När du anställer oss på O.Nybergs Måleri är den främsta kostnaden hantverket i sig. Detta innebär att du som kund kan nyttja ROT-avdraget när du brukat våra tjänster. Eftersom vi alltid eftersträvar att hålla nere priserna på våra tjänster kan du därför komma undan riktigt billigt om du väljer att nyttja avdraget!

Måleri Stockholm
O.Nybergs Måleri AB har flera års erfarenhet som målare. Vi utför uppdrag som innebär både invändigt samt utvändigt arbete. Det spelar alltså ingen roll om du ska måla om köksluckorna eller en hel bostadsrättsförening. Inget jobb är för stort eller för litet för oss.
Målare Stockholm
Vi har som ambition att utföra varje unika uppdrag som om det vore vårt eget objekt vi målar. Vi har en stor portfölj med nöjda kunder. Kontakta oss så refererar vi er till våra referenser. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon alternativt via mail.
Kontakta oss

Ring eller maila gärna oss så återkommer vi med en offert gällande din förfrågan. För oss är varje åtagande sig den andre ej lik och behandlar dem därefter detta motto. Vi är ett måleri som är verksamma inom flera hantverkskategorier.