VÄLKOMMEN TILL O. NYBERGS MÅLERI AB

VÄLKOMMEN TILL NYBERGS MÅLERI

BEGÄR OFFERT

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
ANTAL UFÖRDA MÅLERIUPPDRAG ÅRLIGEN
I SNITT

Målerifirman i Stockholm som sätter färg på vardagen

Beslut om investeringar eller förändringar i verksamheten ska granskas genom att undersöka dess risker och bedöma konsekvenser tillsammans med de anställda på företaget. Eventuella åtgärder ska därefter vidtas för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga negativa effekter samt minimera riskerna i vårt arbete.


Vikten av att anlita en målerifirma

Som en av ledande målerifirmor i Stockholm tar vi oss inte bara ann förnyelse av rum i form av färg och tapet, utan vi förädlar också med hjälp av takmålning och fönstermålning. Att måla om taket kan ge ett helt nytt och fräsch intryck, då du blir av med fula fläckar och färg som börjat släppa. Likaså gäller målning av fönstren. Att måla fönsterkarmar är kanske ingenting man tänker på i första hand, men tänk på att fönster som inte underhålls kan komma att behöva bytas ut helt i framtiden! Det är därför betydligt billigare att ta hand om sina fönster och att underhålla dem. Men att måla om tak och fönster är inte alltid det lättaste. Många obekväma vinklar, höjder och placeringar. Lämna därför över arbetet till oss som ditt främsta måleri i Stockholm - så får du tid och pengar över till annat istället! Ett prisvärt sätt att förädla

Målare-Fredrik-Nyberg
Fredrik Nyberg
VD, Delägare
Målare Anton-Svedenvik
ANTON SVEDENVIK
ARBETSLEDARE
Olle-Nyberg-Målare
Olle Nyberg
Delägare, Projektledare
Ellinor-Hallberg-Målaren
ELLINOR HALLBERG
EKONOMI

Vi på O.Nybergs Måleri förespråkar ROT-avdrag i Stockholm

Känns det som att kostnaden i Stockholm för att anlita målerifirmor är allt för högt? Skulle det inte bara vara lättare att ge sig ut själv för att hitta rätt material och färg för att sedan utföra arbetet på egen hand? Nej, faktiskt inte! När du anlitar oss på O.Nybergs Måleri är den främsta kostnaden hantverket i sig. Detta innebär att du som kund kan nyttja ROT-avdraget när du brukat våra tjänster. Eftersom vi alltid eftersträvar att hålla nere priserna på våra tjänster kan du därför komma undan riktigt billigt om du väljer att nyttja avdraget! Läs mer om i vilka områden vi utfört lyckade måleriuppdrag, Målare Bromma, Målare Huddinge, Vi är även verksamma inom fönsterrenovering, ta gärna en titt ifall du har planer på att renovera dina fönster.

TITTA GÄRNA PÅ VÅR REKLAMFILM

Vårt slut resultat skiljer sig från övriga målerifirmor i Stockholm

Vi jobbar med en öppen attityd gentemot våra anställda för att de genom en ständigt pågående dialog ska kunna utvecklas i sitt arbete. Att ta personligt ansvar när det kommer till hälsa och miljö ser vi som en självklarhet, men också att kunna följa regler, instruktioner och företagets rutiner. Våra anställda måste även kunna uppmärksamma eventuella brister, risker eller hot som kan leda till en försämrad miljö, oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller mot miljön i stort. Ta in offerter från de olika målerifirmor som finns i Stockholm för att sedan i lugn och ro ta ett beslut om vilket målerifirma som känns rätt.

BEGÄR EN OFFERT FRÅN OSS  

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi värnar om miljön, dig som kund samt vår personal

Som målerifirma i Stockholm anser vi att ett stort ansvar vilar hos oss när det kommer till arbetet med att värna om miljön. Vi ser därför till att ha ett miljöriktigt tänkande i alla led när det gäller både färg och färgrelaterade produkter. Vår policy syftar till att minska miljöpåverkan genom att se över vår resursanvändning samt att ständigt se över vilka ytterligare förbättringar vi kan göra. Det finns ett flertal målerifirmor i Stockholm, så med det sagt är vår rekommendation att ta kontakt med flera målerifirmor för att försöka  bilda en uppfattning om de olika firmor du kontaktat.


Vi arbetar med miljön genom att:

  • Utbilda och engagera vår personal så de får en ökad kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor
  • Minimera vår miljöpåverkan i det dagliga arbetet
  • Ställa krav och samarbeta med andra företag
  • Följa utveckling och forskning kring ämnet
  • Se till att miljöfrågorna integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet

Vi arbetar även i en bransch som innehåller en del arbetsmiljörisker. Vi på O.Nybergs Måleri i lägger stor vikt i att både företaget och dess anställda ska följa de lagar, föreskrifter och normer som ställs på verksamheten. Vi bevakar därför vår arbetsmiljö noga för att eliminera chansen till att nya risker uppstår. Vi är säkra på att trivsel och trygghet på jobbet är grunden till ett väl utfört jobb, därför är det mycket viktigt för oss att våra anställda känner sig trygga hos oss som arbetsgivare.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor